Program 2018

Volební program pro komunální volby 2018

Chceme bezpečné město. Naší prioritou je nadále pokračovat v aktivitách zaměřených na prevenci kriminality, a to především u mládeže. Posilovat právní vědomí občanů v oblasti trestní odpovědnosti pravidelným organizováním odborných seminářů, podporovat spolupráci Městské police Blatná a Policie ČR a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Chceme zkvalitnit veřejné služby s použitím moderních technologií. Umožnit občanům rychlé a pohodlné online placení místních poplatků, instalovat elektronickou úřední desku a zpřehlednit webové stránky města. Moderní technologie využít při rekonstrukci autobusových zastávek, vybudovat dobíjecí elektrostanici pro osobní automobily s přihlédnutím na možnost čerpání vhodných dotací.

Chceme čisté a zelené město. Podporujeme návrat tradice pěstování růží, a to postupným vysazováním záhonů růží v historických částech města. Nezbytná je soustavná péče o stávající městskou zeleň v celém městě. Zaměříme se na lokalitu Husových sadů, sídliště Nad Lomnicí a okolí vlakového nádraží.

Chceme rozšiřovat sportovní vyžití ve městě. Budeme prosazovat dokončení projektu venkovního zimního kluziště v areálu zimního stadionu, vybudování víceúčelové sportovní haly,  bikeparku a in-line dráhy. Rekreační plavecký areál plně využívat i po ukončení udržitelnosti evropského projektu.

Chceme urbanistický rozvoj města a dostupné bydlení. Podporujeme rekonstrukci Ubytovny na bytový dům s 30 bytovými jednotkami a citlivou úpravu ul. Palackého včetně autobusového nádraží. Prosazujeme vybudování okružních křižovatek na důležitých komunikacích (ul. Písecká, ul. Vrbenská) a vybudování parkovacích míst  např. v ul. Paštická pro potřeby klientů Polikliniky.

Chceme  kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči. Dostupnými prostředky podpoříme zajištění zázemí pro praktické a odborné lékaře. Budeme podporovat aktivity příspěvkové organizace města Domov pro seniory Blatná, především kvalitním materiálním vybavením včetně zázemí pro pečovatelskou službu.

Chceme kvalitní a dostupné školství. Zásadní je zajištění volných kapacit v mateřských školkách a vhodné prostory pro základní školy, především pro Základní školu T. G. Masaryka. Budeme podporovat činnost Domu dětí a mládeže Blatná a Základní umělecké školy Blatná a spolupráci všech školských subjektů.

Chceme kulturu pro všechny občany města. Budeme podporovat dokončení stálé muzejní expozice, úpravy kulturního sálu v Sokolovně a využívání Komunitního centra aktivního života pro činnost místních spolků a organizací i po uplynutí doby udržitelnosti evropského projektu. Chceme podporovat  aktivity místních občanů v oblasti kultury.

Chceme pečovat o významné památky na území města a v osadách. Podporujeme péči o památkové hodnoty ve vlastnictví města, a to především v centru. Chceme se spolupodílet na opravách kostela a jeho okolí a spolupracovat s občany vlastnícími významné budovy ve městě. Budeme pečovat o drobné sakrální památky, které k našemu regionu neodmyslitelně patří.

Chceme podpořit rozvoj cyklistiky. Chceme navázat na již připravený návrh cyklostezky, která propojí silnice směr Vrbno a směr Záboří. Stezka zároveň zajistí bezpečnou dopravu zaměstnanců do průmyslové zóny Sádlov. Chceme v centru města doplnit stojany na kola a nadále rozvíjet půjčování kol a elektrokol.