Program 2022

Volební program pro komunální volby 2022

Chceme bezpečné město. Naší prioritou je nadále pokračovat v aktivitách zaměřených na prevenci kriminality, a to především u mládeže. Posilovat právní vědomí občanů v oblasti trestní odpovědnosti pravidelným organizováním odborných seminářů, podporovat spolupráci Městské police Blatná a Policie ČR a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Chceme kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči. Dostupnými prostředky podpoříme zajištění zázemí pro praktické a odborné lékaře. Budeme podporovat aktivity příspěvkové organizace města Domov pro seniory Blatná, především kvalitním materiálním vybavením včetně zázemí pro pečovatelskou službu.

Chceme kvalitní a dostupné školství. Zásadní je zajištění volných kapacit v mateřských školkách a vhodné prostory pro základní školy. Budeme podporovat dovybudování hřiště v areálu ZŠ J. A. Komenského, činnost Domu dětí a mládeže Blatná, Základní umělecké školy Blatná a spolupráci všech školských subjektů.

Chceme čisté a zelené město. Podporujeme návrat tradice pěstování růží, a to postupným vysazováním záhonů růží v historických částech města. Nezbytná je soustavná péče o stávající městskou zeleň v celém městě. Zaměříme se na sídliště Nad Lomnicí a okolí vlakového nádraží.

Chceme rozšiřovat sportovní vyžití ve městě. Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly, zimního stadionu, multifunkčního hřiště, in-line dráhy a nadále plně podporovat využívání rekreačního plaveckého areálu.

Chceme urbanistický rozvoj města a dostupné bydlení. Podporujeme citlivou úpravu ul. Palackého včetně autobusového nádraží a vybudování okružních křižovatek na důležitých komunikacích (ul. Vrbenská). Podporujeme vznik nových lokalit pro zajištění bydlení.

Chceme podpořit rozvoj cyklistiky. Chceme navázat na již připravený návrh cyklostezky, která propojí silnice směr Vrbno a směr Záboří. Stezka zároveň zajistí bezpečnou dopravu zaměstnanců do průmyslové zóny Sádlov. Chceme v centru města nadále rozvíjet půjčování kol a elektrokol.

Chceme kulturu pro všechny občany města. Chceme podporovat aktivity místních občanů v oblasti kultury, vybudování přírodního prostoru pro konání kulturních akcí. Budeme podporovat muzeum, využívání Komunitního centra aktivního života pro činnost místních spolků a organizací, spolupráci s TJ Sokol Blatná.

Chceme zkvalitnit veřejné služby s použitím moderních technologií. Umožnit občanům rychlé a pohodlné online placení místních poplatků, Moderní technologie využít při rekonstrukci autobusových zastávek s přihlédnutím na možnost čerpání vhodných dotací.

Chceme pečovat o významné památky na území města a v osadách. Podporujeme péči o památkové hodnoty ve vlastnictví města, a to především v centru. Chceme se spolupodílet na opravách kostela a jeho okolí a spolupracovat s občany vlastnícími významné budovy ve městě. Budeme pečovat o drobné sakrální památky, které k našemu regionu neodmyslitelně patří.